Du är välkomna att kontakta hamnkaptenen.

Hamnkaptenen träffas bäst på hamnkontoret under öppettid eller på telefon 042-347 007 eller VHF kanal 16.

Hamnkaptenen kontaktas för alla dagliga frågor rörande hamnen, gästbåtarna etc.

Mölle Hamn Ek. Förening • Hamnen • 263 77 Mölle • Tel: 042 347 007 • E-mail: info@mollehamn.se