Båtplats anmälan till Mölle Hamn

Regler för tilldelning av båtplatser i Mölle Hamn

Tillämpningsområde.

1) ​Dessa regler tillämpas vid fördelning av båtplatser i Mölle hamn. ​

Registeravgift.

2) ​Sökande registreras i båtplatskön den dag som komplett ansökan lämnats på ​Mölle Hamn Ekonomisk Förening. (MHEF) formulär.

3) ​För att erhålla en giltig plats i hamnplatskön, skall den sökande räntefritt deponera 1.000 kr hos Mölle Hamn Ek För. på (Bankgiro 5142-0594)

Det datum, som avgiften finns på MHEF:s konto och när kvittering är skickat till sökande, ​blir den sökandes ködatum, vilket styr platsen i kön. När den sökande tilldelats en fast hamnplats, avräknas depositionen vid den första betalningen av hamnplatsavgiften.

Depositionen återbetalas även vid utträde ur hamnplatskön.

4)​ Sökande är skyldig att omgående anmäla, på info@mollehamn.se inträffade förändringar i förhållande till de uppgifter lämnats på ansökningsformulären,

Inklusive förändringar av  E-post, Adress, Mobil och Telefon nr.

​​Avregistrering av sökande.

5)​​ Sökande avföres ur båtplatskön

a) ​​om båtplats tilldelats

b) ​​kan avföres om sökande inte besvarar föreningens anhållan om komplettering av registret eller själv lämnar komplettering i överensstämmelse med punkt 4.

För förnyad registrering fordras nytt ansökningsförfarande

Fördelningsregler.

6) Såsom allmänt villkor gäller att anvisad båtplats skall utnyttjas av sökanden personligen.

7) ​​Båtplatserna fördelas i turordning efter registreringsdatum samt efter den sökandens uppgifter om båtens storlek och typ

8) Förtur till båtplats prövas i varje enskilt fall av föreningen eller av föreningen delegerad efter skriftlig framställan

Anmälan till båtplats i Mölle hamn
 
 
 
 
 
 
 
Sommar uppgifter (om andra än ovan)
Nuvarande båt innehav
Nedanstående uppgifter avser båtinnehav
 
 
 
 
 
Jag godkänner vilkoren *
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda