​Kö-Båtplats

​Anmälan om båtplats i Möllehamn

Här kan du anmäla önskemål om båtplats i Mölle Hamn.

Vi har ett begränsat antal platser i hamnen och en lång kö till dessa - 

väntetiden kan därför bli lång. 

REGISTRERINGS - OCH KÖAVGIFT

För att erhålla en giltig plats i kön, skall den sökande, förutom anmälan, räntefritt deponera en registreringsavgift på 1.000 kr hos Mölle Hamn EK För. BG 5142-0594

Årligen skall en  avgift på 100 kronor betalas till  BG 5142-0594 för den som önskar kvarstå i kön.

Kö-avgiften förfaller till betalning senast den 1. Januari respektive år. 

OBS!! Ingen kö-avgift behöver betalas för det år när anmälan görs. 

För mer information se länk till Kö-ordning och Taxeordning

Mölle Hamn Ekonomisk Förening registrerar namn, adress, telefonnummer och mail adress för sina medlemmar. Då medlem lämnar föreningen raderas uppgifterna.

Anmälan till båtplats i Mölle hamn
 
 
 
 
 
 
 
Sommar uppgifter (om andra än ovan)
Nuvarande båt innehav
Nedanstående uppgifter avser båtinnehav
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Mölle Hamn Ek. Förening

Org: 7164396025​

Hamnen 263 77 Mölle