Mölle Hamn Ekonomisk Förening:

Föreningen skall främja dess medlemmers ekonomiska interessen genom att svare för administrationen, drift och underhåll av Mölle hamn och därvid - i mån av tillgång - erbjuda medlemmarna båtplats samt tillse att hamnområdet förvaltas på sådant sätt att det representerar en vårdad, angenäm, trevlig och ändamålsenlig miljö för båtplatsinneshavarna, gästbåtar, besökare och näringsidkare.

Mölle Hamn Ek. Förening

Org: 7164396025​

Hamnen 263 77 Mölle