Kullens Fyr​

Mölle Hamn Ekonomisk Förening:

Föreningen skall främja dess medlemmers ekonomiska interessen genom att svare för administrationen, drift och underhåll av Mölle hamn och därvid - i mån av tillgång - erbjuda medlemmarna båtplats samt tillse att hamnområdet förvaltas på sådant sätt att det representerar en vårdad, angenäm, trevlig och ändamålsenlig miljö för båtplatsinneshavarna, gästbåtar, besökare och näringsidkare.